Kompensacja genetyczna w ludzkim zaburzeniu genetycznym ad 5

Nasze badanie potwierdza tę prognozę i sugeruje, że biorąc pod uwagę gęstość wariacji liczby kopii w ludzkim genomie, obecność kompensacyjnych wariacji liczby kopii może wyjaśnić, dlaczego niektóre mutacje powodujące utratę funkcji mają małą penetrację. Jednoczesną duplikację i delecję u ojca probanda można wytłumaczyć nierównolegawczą rekombinacją homologiczną występującą albo na etapie rządzgotowym, albo postzakonicznym. Jednym z hipotetycznych mechanizmów jest nierównoległa homologiczna rekombinacja między powtórzeniem niskiej kopii A i powtórzeniem D małej kopii na chromosomie 22, pojawiającym się podczas pierwszej mejozy w jednej zarodkowej linii zarodkowej, a następnie mejotycznego niediagnozowania i jednorodnej heterodizomii po remisji trisomii w chromosomie 22 (ryc. w Dodatku Uzupełniającym, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Jednak ta hipoteza nie jest poparta wynikami analiz mikrosatelitarnych w obrębie rodziny. Nawożenie między gametą wielodzietną niosącą de novo deletion i inną niosącą duplikację de novo jest możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że oszacowana szybkość de novo, mutacja specyficzna dla miejsca jest około 1,25 x 10-4 dla delecji 22q11.2. 20 Genotyp ojca mógł również powstać w wyniku postzygotycznej, nierównoległej rekombinacji homologicznej (ryc. 2 w dodatkowym dodatku) pojawiającej się wkrótce po zapłodnieniu i potencjalnie skutkując doskonale zbilansowanym genotypem delecji 22q11.2 w zarodku iw chromosomalnym mozaikowym łożysku (Ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Ta hipoteza jest przekonująca, ponieważ wymaga tylko jednego zdarzenia.
Nasze badanie podkreśla znaczenie analiz FISH, szczególnie jąder interphasic, które szybko dostarczyły prawidłową diagnozę cytogenetyczną chromosomalnego przegrupowania ojca. Porównawcza hybrydyzacja genomowa za pomocą analizy mikromacierzy nie zdołałaby wykryć tej zrównoważonej anomalii.
Rekompensata genetyczna w kontekście zaburzeń genomicznych ma ogromne konsekwencje kliniczne dla poradnictwa genetycznego, biorąc pod uwagę 100% ryzyko wystąpienia niezrównoważonych wyników. Nasze opisy przypadków podkreślają znaczenie wykonywania badań genetycznych u obojga rodziców każdego dziecka z zaburzeniem genomicznym, nawet jeśli rodzice mają normalne fenotypy.
[hasła pokrewne: torbiel na kości ogonowej, fizjologiczne stany przejściowe u noworodka to wszystkie z wyjątkiem, carbosal ]

Powiązane tematy z artykułem: carbosal fizjologiczne stany przejściowe u noworodka to wszystkie z wyjątkiem torbiel na kości ogonowej