Mutacje w NR5A1 związane z niewydolnością jajników czesc 4

Ta mutacja nie występowała u niewykształconego rodzeństwa lub u ojca i nie zaobserwowano jej u 350 zdrowych francuskich osób kontrolnych. Rodzina 4
Inny francuski proband, w Family 4 (Subject II-1), zaprezentowany w chwili urodzenia z niejednoznacznymi zewnętrznymi genitaliami. Jego stan został zdiagnozowany jako zaburzenie rozwoju płciowego w wieku 46 lat XY, a wychowywany był jako chłopiec (ryc. 1A i tabela 1). Po urodzeniu jego matka przyjmowała doustne środki antykoncepcyjne przez 2 lata, aż miała 29 lat, po czym jej cykle menstruacyjne nie powróciły. Diagnozą matki była 46, XX pierwotna niewydolność jajników (ryc. 1A i tabela 1). Mutacja zmiany ramienia heterozygoty, c.390delG, wykryto w NR5A1 zarówno u matki, jak i matki (Figura 2). Oczekuje się, że ta mutacja zmieni sekwencję białka i utworzy kodon przedwczesnego zakończenia w mRNA w kodonie 295 (Fig. 2 w dodatku uzupełniającym). Ta mutacja była nieobecna u 350 zdrowych francuskich osobników kontrolnych.
Analiza genetyczna sporadycznej niewydolności jajników
Figura 3. Figura 3. Porównanie sekwencyjnego dopasowania fragmentów ludzkiego białka NR5A1 z białkami innych ssaków i modelami 3-D zmutowanych białek NR5A1 typu dzikiego. W panelu A porównuje się dopasowanie sekwencji dystalnej części regionu zawiasowego i domeny wiążącej ligand (LBD) ludzkiego białka NR5A1 z tymi z innych ssaków. 12 przewidywanych helis alfa w domenie wiążącej ligand NR5A1 wskazano jako stałe ramki, a aminokwasy pogrubioną czcionką. Pozycja mutacji missense p.Asp293Asn i delecje trzech aminokwasów (p.Leu231_Leu233) są podświetlone. Obie mutacje mieszczą się w wysoce konserwatywnej Helix (p.Leu231_Leu233) lub w Helix 4 (p.Asp293Asn) domeny wiążącej ligand. W panelu B uzyskano trójwymiarowe modele domeny wiążącej ligand zarówno zmutowanych białek NR5A1 typu dzikiego, jak i p.Leu231_Leu233del przy użyciu interfejsu sieciowego 3D-JIGSAW (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym). . Hydrofobowe helisy są pokazane na czerwono, a helisy hydrofilowe na niebiesko. Zwróć uwagę na zmianę Helix z hydrofobowego do hydrofilowego u mutanta delecyjnego p.Leu231_Leu233.
Następnie przeanalizowaliśmy próbki od 25 kobiet z sporadyczną niewydolnością jajników. Jedna dziewczynka, pochodzenia romskiego, przedstawiona w wieku 12,5 lat z powodu niskiego wzrostu (tabela 1). Urodziła się w terminie (38,5 tygodni) za pomocą cięcia cesarskiego (długość urodzenia, 44 cm [17,3], waga 2,4 kg [5,3 funta]). W 7. dniu miała uogólnione napady padaczkowe. Rosła na poziomie -2 SD na wysokość do 1,9 roku, a następnie na -3 SD. W wieku 12,5 lat jej wiek kostny wynosił 9 lat, jej wysokość wynosiła 130 cm (51,2 cala), a jej waga wynosiła 30 kg (66,1 funta). Znane przyczyny niskiego wzrostu zostały wykluczone poprzez pomiar szczytowego hormonu wzrostu po stymulacji, insulinopodobnego czynnika wzrostu I, kreatyniny, tyreotropiny, tyroksyny i szybkości sedymentacji erytrocytów. Jej profil hormonalny, przed i godzinę po stymulacji syntetycznym hormonem adrenokortykotropowym, wykazał niski poziom 17-OH progesteronu (od 0,16 do 1,10 ng na mililitr) i delta 4-androstenodionu (0,27 do 0,49 ng na mililitr) i prawidłowy poziom kortyzolu ( 110 do 320 ng na mililitr)
[więcej w: anesteloc cena, drżenie zamiarowe, carbosal ]

Powiązane tematy z artykułem: anesteloc cena carbosal drżenie zamiarowe