Odrebna jednostka chorobowa jest nagminne zapalenie slinianek

Zakażenie może niekiedy przejść na śliniankę brzuszną bezpośrednio w związku z zapaleniem zewnętrznego przewodu słuchowego lub też w następstwie urazu. Drogą krwi dostaje się zakażenie do ślinianek w przebiegu chorób zakaźnych (dur plamisty i brzuszny, płonica, zapalenie płuc, czerwonka). Przyczyniają się do powstania zapalenia ślinianek również zabiegi operacyjne, zwłaszcza narządów jamy brzusznej. Odrębną jednostką chorobową jest nagminne zapalenie ślinianek (parotitis epidernica), nazywane powszechnie świnką (mumps). W odróżnieniu od innych rodzajów zapalenia śliniaki, świnka jest zaraźliwa. W przebiegu jej nigdy nie dochodzi do ropienia w śliniance, ale niekiedy zdarzają się powikłania (zapalenie błędnika, gruczołów płciowych). Patologia. Zapalenie w śliniankach przyusznych toczy się przeważnie obustronnie. Łatwo powstają w gruczole pojedyncze ropnie, wykazujące skłonność do przebicia się na zewnątrz. Niekiedy rozwija się martwica gruczołu. Zapalenie ślinianki podżuchwowej powstaje najczęściej w związku z ciałem obcym lub kamieniem w przewodzie. [więcej w: zapalenie slinianki, logest ulotka, torbiel na kości ogonowej ]

Powiązane tematy z artykułem: logest ulotka torbiel na kości ogonowej zapalenie slinianki