Pasozyt odchodzi najczesciej w 1-2 godz

Pasożyt odchodzi najczęściej w 1-2 godz. Donoszą o skuteczności mepaktyny (mepacrin) jako leku spędzającego taśmowce. Leczenie poprzedza się takim samym przygotowaniem, jak przy leczeniu paprotką samczą, po czym chory zażywa rano na czczo mepakrynę w ilości 5,0-6,0 a po godzinie dodatkowo 2,0-3,0. W 3 godziny potem podaje się lek rozwalniający. Glistę ludzką spędza się najczęściej za pomocą santoniny. Poleca się podawać 3 dni z rzędu dorosłym po 0,05 trzy razy dziennie, dzieciom po 0,0. 25 również 3 razy dziennie zawsze po jedzeniu, by uniknąć zatrucia (bladość, wymioty, bóle głowy, drgawki, zapad, widzenie żółte) , a nadto codzień wieczorem lek rozwalniający, santonina bowiem nie zabija glisty, lecz tylko spędza ją do jelita grubego. Niektórzy kojarzą santoninę z taką samą dawką kalomelu (calomei). Chorego uprzedza: się, że w czasie leczenia nieraz widzi się przedmioty zabarwione żółto (xanthopsia). Jako deku skutecznego a zarazem nieszkodliwego poleca się oxyascarin. Jest to pochodna santoniny powstała przez połączenie z nią glinu. Jako nierozpuszczalna w wodzie nie ulega ona wessaniu w jelicie i dlatego działa również silnie i w dolnym odcinku jelita. [patrz też: heviran 800 cena, anesteloc cena, zapalenie ślinianek ]

Powiązane tematy z artykułem: anesteloc cena heviran 800 cena zapalenie ślinianek