Przelyk jest dlugi, walcowaty, bez rozszerzen

Powłoka właściwego pasożyta, którego dało zwęża się ku obu końcom, jest poprzecznie prążkowana. Przełyk jest długi, walcowaty, bez rozszerzeń. Obok przewodu pokarmowego znajduje się narząd workowaty, wypełniony jajami ułożonymi w szeregi na podobieństwo rzędu paciorków. Okazy właściwego pasożyta znajdowano na sekcji wyłącznie na ścianach dwunastnicy, wyjątkowo w żołądku, W dalszych częściach jelit ani w kale nigdy ich nie spostrzegano. Czasami embriony zrodzone przez pasożyta właściwego omijają w dalszym rozwoju okres rozwoju pokolenia rozdzielnopłciowego i przekształcają się bezpośrednio w larwy inwazyjne, z których po dostaniu się do dwunastnicy człowieka rozwijają się postaci węgorka pasożytującego. W świeżym kale nosicieli węgorków nigdy nie stwierdza się jaj, natomiast wykrywa się mnóstwo szybko poruszających się larw. Takim zachowaniem się odróżnia się węgorek od pasożytującego również w dwunastnicy tęgoryjca: świeży kał nosicieli tęgoryjca zawiera tylko jaja, nigdy natomiast w nim nie stwierdza się larw tęgoryjca. W Polsce węgorek zdarza się bardzo rzadko. W rodzinnym piśmiennictwie dwa przypadki opisał Witold Ziembicki. Osobiście spostrzegałem tylko jeden przypadek w klinice krakowskiej w okresie mego kierownictwa. Objawy. [patrz też: gyno femidazol cena, gyno femidazol cena operacja, czerwienica objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: braveran czy permen czerwienica objawy gyno femidazol cena