Przygotowanie do odpowiedzialnego dzielenia sie danymi z badan klinicznych AD 8

Zarin DA. Dane na poziomie uczestników i nowa granica przejrzystości procesu. N Engl J Med 2013; 369: 468-469 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
37. Doshi P, Jefferson T, Del Mar C. Konieczność dzielenia się raportami z badań klinicznych: zalecenia z doświadczenia Tamiflu. PLoS Med 2012; 9: e1001201-e1001201
Crossref Web of Science Medline
38. Institute of Medicine. Przyszłość bezpieczeństwa narkotyków: promowanie i ochrona zdrowia publicznego. Washington, DC: National Academies Press, 2006.

39. Idem. Kwestie etyczne i naukowe dotyczące badania bezpieczeństwa zatwierdzonych leków. Washington, DC: National Academies Press, 2012.

40. Lemmens T. Zarządzanie wiedzą farmaceutyczną: perspektywa praw człowieka. J Law Med Ethics 2013; 41: 163-184
Crossref Web of Science Medline
41. Vickers AJ. Czyj to jest zestaw danych? Udostępnianie surowych danych z randomizowanych prób. Trials 2006, 7: 15-15
Crossref Web of Science Medline
42. Hauser RM, Weinstein M, Pool R, Cohen B. Prowadzenie badań biosocjalnych: gromadzenie, przechowywanie, dostęp i ochrona biospecimens i biodata. Washington, DC: National Academies Press, 2013.

43. Gymrek M, McGuire AL, Golan D, Halperin E, Erlich Y. Identyfikacja osobistych genomów przez wnioskowanie o nazwisku. Science 2013; 339: 321-324
Crossref Web of Science Medline
44. Malin B, Karp D, Scheuermann RH. Techniczne i polityczne podejście do równoważenia prywatności pacjentów i udostępniania danych w badaniach klinicznych i translacyjnych. J Investig Med 2010; 58: 11-18
Web of Science Medline
45. Spertus JA. Obosieczny miecz o otwartym dostępie do danych badawczych. Circ Cardiovasc Qual Results 2012, 5: 143-144
Crossref Web of Science
46. Webb v. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, 696 F.2d 101 (DC Cir. 1982).

47. Rabesandratana T. Europe: w atchdog narkotyków zastanawia się, jak otworzyć przechowalnie danych badań klinicznych. Science 2013; 339: 1369-1370
Crossref Web of Science Medline
48. Harrison C. GlaxoSmithKline otwiera drzwi do wymiany danych klinicznych. Nat Rev Drug Discov 2012; 11: 891-892
Crossref Web of Science Medline
49. Eichler HG, Abadie E, Breckenridge A, Leufkens H, Rasi G. Otwarte dane z badań klinicznych dla wszystkich? Widok z regulatorów. PLoS Med 2012; 9: e1001202-e1001202
Crossref Web of Science Medline
50. Bhattacharjee Y. Biomedycyna: firmy farmaceutyczne dążą do udostępnienia danych z badań na temat raka. Science 2012; 338: 29-29
Crossref Web of Science Medline
51. Chan AW. Dostęp do danych z badań klinicznych. BMJ 2011; 342: d80-d80
Crossref Web of Science Medline
52. Grogan K. Krytyka nieprzekonana, gdy Roche rozszerza dostęp do danych. PharmaTimes Online. 27 lutego 2013 r. (www.pharmatimes.com/articl e/13-02-27/Critics_unconvinced_as_Roche_expands_access_to_data.aspx).

53. Kmietowicz Z. Roche twierdzi, że nie zrezygnuje z kontroli dostępu do danych z badań klinicznych. BMJ 2013; 346: f1374-f1374
Crossref Web of Science Medline
54. Yale School of Medicine. Projekt rhBMP-2 (medicine.yale.edu/core/projects/yodap/rhbmp/index.aspx).

55. Krumholz HM, Ross JS. Model do rozpowszechniania i niezależnej analizy danych branżowych. JAMA 2011; 306: 1593-1594
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (69)
Zamknij Cytowanie artykułów
Listy
Zamknij listy
[podobne: euromedic gdynia, anesteloc cena, nebu dose opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: anesteloc cena euromedic gdynia nebu dose opinie