We wrodzonej przepuklinie powrózek nasienny nie tworzy zwartego tworu

We wrodzonej przepuklinie powrózek nasienny nie tworzy zwartego tworu; rozstęp pomiędzy nasieniowodem a tętnicą nasienną jest duży, a poza tym twory te są zrośnięte ściśle z workiem przepuklinowym i mogą być łatwo uszkodzone podczas wyosabniania worka. W takim przypadku najlepiej zaniechać wyłuszczania worka przepuklinowego na tępo i po otwarciu nożem worka blisko jego szyi, bo wtedy powrózka nie naraża się na uszkodzenie , naciąć otrzewną stanowiącą tylną ścianę worka, oddzielić ją od podłoża i podwiązać techniką podkłucia ; pozostałą część worka rozcina się wzdłuż jego przedniej ściany aż do końca obwodowego, owija się po ścięciu nadmiar brzegów nożyczkami dokoła powrózka i zszywa brzegi otrzewnej na tylnej ścianie powrózka szwem katgutowym ciągłym, jak w operacji wodniaka jądra sposobem Winkelmanna. [przypisy: xenna extra opinie, wysiłkowe xenna extra opinie, braveran czy permen ]

Powiązane tematy z artykułem: anesteloc cena braveran czy permen xenna extra opinie