Zapobieganie zakażeniu matek wirusem cytomegalii ad 6

Bóle stawów występowały istotnie częściej w grupie szczepionkowej, ale dopiero po trzeciej dawce (10 z 176 osób w grupie szczepionkowej [6%] vs. z 159 osób w grupie placebo [1%], P = 0,03). Podobnie dreny występowały istotnie częściej u biorców szczepionek niż u biorców placebo, ale dopiero po trzeciej dawce (14 z 176 osób w grupie szczepionkowej [8%] vs. 2 z 159 osób w grupie placebo [1%], P = 0,01). Częstość występowania mięśniobóle była większa w grupie otrzymującej szczepionkę niż w grupie placebo po pierwszej dawce (36 z 228 pacjentów [16%] vs. 13 z 225 pacjentów [6%], P = 0,007) i po trzeciej dawce (28 z 176 osób [16%] vs. 5 z 159 osób [3%], P = 0,001). Większość wszystkich reakcji układowych była łagodna. Jedyną ogólnoustrojową reakcją, w przypadku której wystąpiła istotna różnica w czasie trwania objawów, był ból głowy, który był dłuższy w grupie placebo niż w grupie szczepionki po drugiej dawce. Mediana czasu trwania większości reakcji była mniejsza niż dzień. Tabela 3. Tabela 3. Wskaźniki reakcji w miejscu wstrzyknięcia o dowolnej ciężkości, zgodnie z liczbą podanych dawek. Miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia w ciągu 7 dni po immunizacji występowały częściej w grupie szczepionkowej (Tabela 3). Po trzeciej dawce szczepionki 3% osób w grupie szczepionki zgłosiło silny ból, a 2% zgłosiło ciężki rumień; w przypadku wszystkich innych reakcji w miejscu wstrzyknięcia odsetek pacjentów w grupie szczepionkowej, u których wystąpiły ciężkie objawy, wynosił 1% lub mniej. W grupie placebo tylko jedna osoba zgłosiła silny ból po pierwszej dawce i nie wystąpiły inne ciężkie reakcje miejscowe. Większość wszystkich lokalnych reakcji trwała krócej niż dzień i nie występowała znacząca różnica między grupami w czasie trwania objawów, z wyjątkiem bólu w miejscu wstrzyknięcia (w przypadku wszystkich trzech dawek) oraz ciepła i rumienia (w przypadku tylko dawka).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Wskaźniki zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych. Nie było znaczących różnic między grupą szczepionkową a grupą placebo pod względem ogólnego odsetka zdarzeń niepożądanych, zdarzeń niepożądanych o nasileniu co najmniej umiarkowanym lub w poważnych zdarzeniach niepożądanych u badanych lub ich dzieci urodzonych podczas badania (Tabela 4) . Zdarzenia niepożądane, które były prawdopodobnie związane ze szczepionką badaną, wystąpiły u 16 z 231 pacjentów w grupie szczepionkowej (7%) oraz u 4 z 226 pacjentów w grupie placebo (2%, p = 0,01). Nieswoisty charakter potencjalnie powiązanych działań niepożądanych (wymienionych w przypisie do Tabeli 4) sugeruje, że szczepionka CM-glikoproteiny B z adiuwantem MF59 ma układową reaktogenność u niewielkiego odsetka osobników, które nie zostały uchwycone przez ogólnoustrojowe reakcje wymienione na kartach pamiętnikowych. .
Dwa poważne zdarzenia niepożądane uznano za prawdopodobnie związane z badanym lekiem. Jeden z pacjentów w grupie otrzymującej szczepionkę wykazywał gorączkę, bóle mięśni, osłabienie (niezdolność do chodzenia) i wysypkę 8 dni po drugiej dawce szczepionki; całkowicie wyzdrowiała przez okres 6 do 7 miesięcy. Jedna osoba z grupy placebo miała obwodową neuropatię charakteryzującą się drętwieniem i parestezją, która miała wpływ na jej stopy i dłonie 10 tygodni po drugiej dawce szczepionki.
[więcej w: corneregel cena, zapalenie ślinianek, czerwienica objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: corneregel cena czerwienica objawy zapalenie ślinianek